enkaku

歴代上小阿仁中学校長 歴代上小阿仁小中学校長 歴代小沢田小学校長
氏名
初代高 橋 良之助
第二代鈴 木 定 一
第三代田 中 覚次郎
第四代高 橋 定 志
第五代大 塚 謙 治
第六代中 嶋 修 三
第七代北 林 孝 市
第八代松 岡 三 雄
第九代武 石 美 作
第十代松 田 孫 明
第十一代小 嶋 敏 朗
第十二代藤 嶋  新
第十三代萩 野 末 治
第十四代佐 藤 哲 也
第十五代佐 藤 正 俊
第十六代武 藤 優 悦
氏名
初代畠 澤 正 義
第二代佐 藤 昭 洋
第三代髙 橋 智
第四代杉 渕 富 喜 郎
第五代吉 田 純
第六代小 林 公 栄
第七代山 田 仁 美
氏名
初代武 石 寛三郎
第二代中 川  守
第三代伊 藤 為 治
第四代佐 藤 忠 治
第五代佐 藤 辰 蔵
第六代兎 沢 光 昭
第七代北 林 孝 市
第八代北 條 時 治
第九代土 佐 隆二郎
第十代小 嶋 敏 朗
第十一代小 林  實
第十二代小 林 誠 治
第十三代山 田 慎八郎
第十四代工 藤 清 職
第十五代幸 坂 民 也
第十六代庄 司 馨 治
第十七代志 賀 恭 蔵
第十八代志 賀 謙 吉
第十九代明 石 勝 美
第二十代木 村 義 孝
第二十一代柴 田 藤 蔵
第二十二代江 畠  廣
第二十三代湊  荒 男
第二十四代湊 一 彦
第二十五代田 中 元之助
第二十六代田 中 常 男
第二十七代畠 澤 正 義
第二十八代相 川  積
第二十九代相 馬 龍 治
第三十代眞井田 恭 温
第三十一代能 登 太三郎
第三十二代荘 司 庸 三
第三十三代萩 野 達五郎
第三十四代萩 野 重 義
第三十五代藤 島 勇太郎
第三十六代鈴 木 盛 徳
第三十七代髙 坂 勇 治
第三十八代髙 橋 丈 一
第三十九代髙 橋 定 志
第四十代福 岡 理喜朗
歴代仏社小学校長 歴代沖田面小学校長  
氏名 
初代吉 田 熊 太
第二代北 林 運 蔵 
第三代小松原 保五郎
第四代石 川 榮 治
第五代谷田部 正
第六代小 林 貞 治
第七代小 畑 秀次郎
第八代鈴 木 蔵之助
第九代松 田 廣 房 
第十代萩 野 重 義
第十一代田 中 覚治郎
第十二代梅 村 家太郎
第十三代今 林 清次郎
第十四代斎 藤 和 正
第十五代仲 澤 清三郎
第十六代千 葉 正 彦
氏名
初代曲 木 勝之助 
第二代石 井 源 藏
第三代井 上 通 義
第四代鈴 木 来 助
第五代志 賀 恭 蔵
第六代鈴 木 盛 徳
第七代鈴 木 盛 徳(分校) 
第八代萩 野 達五郎
第九代石 上 哲 郎
第十代江 幡 通 正
第十一代伊 藤 駒之助
第十二代大 山 友 治
第十三代渡 辺 欣 造
第十四代真井田 千代雄
第十五代疋 田 是 良
第十六代結 城 朝 文
第十七代佐 藤 勝 斉
第十八代田 中 元之助
第十九代小 林 義 助
第二十代三沢 喜久治郎
第二十一代高 橋 良之助
第二十二代鈴 木 萬次郎
第二十三代小 松 亥三郎
第二十四代本間 四郎兵衛
第二十五代萩 野 重 義
第二十六代松 橋 盛 久
第二十七代松 橋 国 雄
第二十八代成 田 富 雄
第二十九代佐 藤 富 雄
第三十代鈴 木 時 久
第三十一代田 山 恒 司
第三十二代原 田 新八郎 
第三十三代山 田 慎八郎 
第三十四代小 嶋 敏 朗
第三十五代三 杉 有 三 
第三十六代五十嵐 筧 一
第三十七代高 坂  浩
第三十八代佐 藤 敬 子
第三十九代伊 東 勝 代 
第四十代石 井  正
第四十一代小 熊 晴 美